Catalogus

24051 resultaten gevonden

LEARNING THEORIES

Schunk, Dale ; — 2019

Learning is a lifelong activity and fundamental to education. The primary objectives in this editon: a) to help students become knowledgeable of learnin...

ALLIANTIE IN ONTWIKKELING

Nieuwboer, Christa ; — 2019

In februari 2019 presenteerde dr. Christa Nieuwboer in haar lectorale rede het onderzoeksprogramma van het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving van ...

JEUGDBELEID

— 2008

Het tijdschrift Jeugdbeleid volgt en initieert ontwikkelingen in het jeugdbeleid, in het bijzonder in het lokale jeugdbeleid en in de jeugdzorg. Er is a...

VOORTGEZET ONDERWIJS EN JONGERENWERK

Sarti, Asia ; Manders, Willeke ; Metz, Judith ; — 2019

Dit artikel biedt inzicht in hoe het jongerenwerk en scholen voor voortgezet onderwijs samenwerken, wat de (potentiële) bijdrage van deze samenwerk...

GREEP OP DE JEUGDHULP

Brocking, Bert ; Vlaardingerbroek, Paul ; — 2019

Met de invoering van de Jeugdwet werden in 2015 de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Hierdoor zou het allemaal beter worden in de jeugdzorg....

HBO ALMANAK 2019/2020

— 2019

Deze almanak geeft een overzicht van Nederlandse hogescholen, aangevuld met een groot aantal belangrijke gegevens zoals studentenaantallen in voltijd en...

HANDIG MET GETALLEN [2019]

Waard, Jaap de ; Houweling, R. ; — 2019

Studieboeken rekenen voor de Pabo. In de reeks komen alle inhouden en begrippen van de Kennisbasis wiskunde voor de pabo, 2018 aan bod. Het niveau ...

WAT IS HET EFFECT VAN HET BEHALEN VAN VEEL HOGE OF VEEL LAGE CIJFERS OP DE SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2019

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.De gevolgen van ...

WELKE ONDERSTEUNING HEBBEN KLEUTERS NODIG WANNEER HUN SPEL STAGNEERT?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2019

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.In de kleutertij...

WELK EFFECT HEBBEN INSTRUMENTALE MUZIEKLESSEN OP DE GROEPSCOHESIE BIJ LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS?

NRO, Den Haag ; Kennisrotonde, — 2019

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.Muziekonderwijs ...