Catalogus

24008 resultaten gevonden

EVALUATIE PASSEND ONDERWIJS

Ledoux, Guuske ; Waslander, Sietske ; Eimers, Ton ; NRO, Den Haag ; Kohnstamm Instituut, Amsterdam ; Evaluatie passend onderwijs, — 2020

De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft voor verschillende betrokkenen verschillende effecten gehad. Op het niveau van het stelsel heeft het ge...

VRIJHEID-SPEL

— 2020

Nationaal geschenk ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid. Bij dit spel probeer je vrijheid te winnen. Vrijheid lijkt vaak heel vanzelfsprekend, maar dat ...

JUNIOR EINSTEIN

— 2017

Oefenboeken en online leer-en oefenomgeving voor alle vakken van de basisschool. Het aanbod bevat opgaven voor de groep 2 tot en met 8. Kinderen ku...

MIDDELBARE SCHOLIEREN DIE DREIGEN AF TE HAKEN

Wieringa, Simon ; Tijdschrift voor remedial teaching, — 2020

Heel wat middelbare scholieren hebben geen zin (meer) in leren. Hun motivatie voor school is ver te zoeken. Daardoor stellen ze bijvoorbeeld hun huiswer...

REGELING INHAAL- EN ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA'S

Regeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant voor subsidieverstrekking voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om leerlingen en deelneme...

VEELGESTELDE VRAGEN SUBSIDIEREGELING INHAAL- EN ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA'S ONDERWIJS

Pagina van de Rijksoverheid met veelgestelde vragen over de  subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -...

SUBSIDIEREGELING INHAAL- EN ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA'S

Pagina van het Ministerie van OCW met informatie over de financiering van de inhaal- en ondersteuningsprogramma's.

7 STRATEGIEËN VOOR FORMATIEVE EVALUATIE

Chappuis, Jan ; — 2020

Beschrijving van 7 strategieën om aan een sterkere leercultuur op school te werken met behulp van formatief evalueren. De leerling krijgt tools om ...

SCHAKELKLASSEN, ZOMERSCHOLEN EN ONDERWIJSTIJDVERLENGING

Beekhoven, Sandra ; Hoogeveen, Karin ; Kruiter, Joke ; Sardes, Utrecht ; — 2017

Sardes deed landelijk onderzoek naar schakelklassen, zomerscholen en andere vormen van onderwijstijdverlenging. Er werd geïnventariseerd hoe schole...

DE WEG NAAR EFFECTIEVE INTERVENTIES

Vleeskens, Marijn ; Kaufman, Tessa ; Huitsing, Gijs ; Basisschoolmanagement, — 2020

Basisscholen maken steeds vaker gebruik van interventies om de school een veilige, leerzame, en passende omgeving voor alle leerlingen te maken. Van dez...